Välkommen till Interal!

Från skiss till färdig produkt

Sedan 1976 i branschen, erbjuder Interal tillverkningsindustrin
förädling av aluminium i sann "Habo-anda". Med aluminium från välkända leverantörer, bearbetning i vår egna moderna maskinpark
eller produktion i Kina, bidrar vi till våra kunders lönsamhet.
Med kunden i fokus levererar vi kundspecifika produkter av hög
kvalitet och leveransprecision.

Habo-anda:

  • I den lilla kommunen med det företagsvänliga klimatet och de
    korta beslutsvägarna
  • I en omgivning där Haboandan är liktydig med Gnosjöandan
    - det vill säga företagarna samarbetar och hjälper varandra i stort och smått
  • Där det strategiska läget och de goda kommunikationerna ingår som självklara basförutsättningar