Kvalitet/Miljö

Kvalitet/Miljö

Interals verksamhetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Vårt verksamhetsledningssystem hjälper oss som företag att visualisera våra processer och den samverkan som förhåller sig mellan dessa.

Certifikat ISO 9001:2015 samt 14001:2015 
Interals verksamhetspolicy

Detta ger oss en god grund att arbeta med ständiga förbättringar både med avseende på kvalitet och samtidigt med hänsyn till miljön. ISO 9001-standarden brukar sammanfattningsvis illustreras med denna modell.