Nyheter

Nyheter

Här kan ni läsa om de senaste nyheterna från Interal.

Interal utökar personalstyrkan med ny tekniker!

2018-02-20

Albin Rydén är sedan den första februari anställd som tekniker och ska bland annat jobba med nya projekt, automatisering och produktionsoptimering. Detta är en nygammal bekantskap då Albin jobbade på Interal för ett antal år sedan. Under de senaste 3,5 åren har han varit anställd på Saab, där han utvecklat sina kunskaper inom CNC-teknik.

Albin och Jonas kommer nu att arbeta tillsammans som ett team med olika huvudansvarsområden, i tätt samarbete med både Produktion, Marknad och Beredning. De ser detta samarbete som en spännande utmaning och en utveckling för dem själva liksom för Interal. Deras mål är att Interal ska utvecklas och växa.

Jonas och Albin, Tekniker på Interal AB

Tillbakablick på 2017!

2018-01-04

I vår fabrik i Habo har det varit mycket fokus på monteringsavdelningen, som under våren växte både till ytan och till utbudet av processer. Vi köpte bland annat in en presskruvmaskin och även utrusning för montering av helicoil. En ny CNC flerop tillkom även i slutet av året, då vi såg behov av detta tack vare en stadigt ökande orderingång under året som gått.

Vår Kinafabrik har flyttat till en större lokal och vi har även där utökat maskinparken. Den nya lokalen har varit ett stort lyft både med tanke på arbetsmiljön och med tanke på att få ett effektivt och smidigt processflöde genom hela produktionskedjan.

Det har även hänt en del på personalfronten. I Kina har det anställts ytterligare ett par medarbetare, både inom produktion och administration; logistik/kvalitet. Här i Habo tillträdde Johan Nilsson som produktionschef i somras. Peter Wallinder har tagit över Robert Grubesics tjänst inom teknik/beredning, då Robert lämnat Interal. Därmed står nu Niclas Fotsjö och Andreas Simonsson kvar som delägare och kommer fortsätta att driva verksamheten framåt.

Vi vill tacka alla våra kunder, leverantörer och medarbetare för att ni bidragit till att göra 2017 till ett framgångsrikt år, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2018.

God fortsättning från oss på Interal!

Årets julklapp på Interal – investering i ny Haas VF-7

2017-12-21

Nu har vår nya fleroperationsfräs anlänt och står redo att tas i bruk. Detta blir ett tillskott till Haas-familjen då vi sedan tidigare har tre maskiner av detta fabrikat i verksamheten. Avsikten är att en av långlängdsmaskinerna nu kommer förses med ett delningsbord, för att erhålla en fjärde bearbetningsaxel och på så sätt få en effektivare produktion. Detta kommer att ske under början av nästa år och vi återkommer med mer information då detta är genomfört. 

ISO 9001/14001:2015

2017-12-05

Nu finns Interals nya ISO-certifikat tillgängligt här på hemsidan. Vi jobbar aktivt enligt vårt ledningssystem för att säkra kvalitén på våra tjänster/produkter och för att bidra till minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Du hittar certifikatet här.

Representant från Interal på Teknikcollege rikskonferens 2017

2017-11-27

Vid Teknikcollege* rikskonferens den 8:e november medverkade Robert Grubesic från Interal AB i en paneldebatt kring ämnet ”Hur ska man kunna göra det mer attraktivt för ungdomar att utbilda sig inom teknik?”

I debatten deltog ytterligare en företagare, en PhD student samt två politiska representanter från Socialdemokraterna respektive Moderaterna.

Företagarna berättade om industrins behov av olika typer av arbetskraft inom teknikområdet och vilka utmaningar vi som svensk industri står inför idag när det gäller brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Politikerna var eniga om att industrin måste öppna upp dörrarna och visa upp sin verksamhet. De la fram några olika konkreta förslag; såsom öppet hus för medarbetarnas anhöriga, studiebesök för skolklasser för att nämna några av de exempel som kom upp.

Interal har redan vid tidigare tillfälle tagit fasta på dessa idéer och anordnade våren 2015 öppet hus för de anställda med familjer, vilket är ett bra sätt att visa upp denna bransch för nästa generation, där man idag ser ett minskat intresse för teknisk utbildning.

Roberts generella intryck av debatten var positivt och han sammanfattar det såhär: ”Det är en tuff bransch att driva företag som legoleverantör i Sverige, men efter den här dagen kände jag mig lite mer hoppfull på grund av ett stort engagemang från politikerna på riksnivå.”

*Teknikcollege är ett koncept där 3000 industriföretag samverkar med 150 utbildningssamordnare över hela Sverige. Syftet är att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. (http://www.teknikcollege.se)

Tack till alla besökare - Elmia Subcontractor 2017

2017-11-21

En vecka fylld av intressanta och trevliga samtal, givande lunchmöten med flera av våra kunder och inspiration till fortsatt utveckling inom vårt affärsområde och fortsatt bra samarbete med nya såväl som befintliga kunder.

Välkomna att höra av Er till oss om Ni vill veta mer om vad vi har att erbjuda!

Kom och träffa Interal på Elmia Subcontractor 14-17 november

2017-11-14

Idag slår portarna upp till Elmia Subcontractor. Interal finns på plats i monter B02:53 och vi ser fram emot att visa vad vi har att erbjuda inom området aluminiumbearbetning; profil, gjutgods, plåt, montering. Vi välkomnar befintliga samt blivande kunder att titta förbi på ett samtal, en kopp kaffe eller bara för att se vad vi har att erbjuda.

Vi ses! 

Elmia Subcontractor 2017

2017-11-09

Interal kommer att finnas på plats på Elmia 14-17 november och vi ser fram emot många givande möten med befintliga såväl som nya kunder. Varmt välkomna att titta förbi hos oss i monter B02:53 så visar vi vad vi har att erbjuda inom området aluminium!

Lär känna Johan – Interals nya produktionschef

2017-11-01

Vi har ställt några frågor för att lära känna Johan, produktionschef på Interal:

Vad har du för bakgrund? ”Jag har gått Teknikprogrammet på gymnasiet, med inriktning ’företagande’. Därefter började jag på Awal display där jag var anställd i sju år – större delen av tiden som produktionsledare för metall- och monteringsproduktion + lager. Efter detta så jobbade jag ett år på Lankapaja där jag var produktionsansvarig för rörbockning/svets.”

Hur ser du på din roll som produktionschef på Interal? ”Mitt mål är att effektivisera produktion, öka tillgängligheten på maskinparken och att överlag jobba med förbättringsarbeten på de olika avdelningarna. Bland annat håller vi på att se över/uppdatera våra underhållsrutiner. Jag jobbar även med daglig styrning på de olika avdelningarna för att få en tydligare överblick av tillgänglighet i respektive maskin – ett bra verktyg för att identifiera störningar och snabbt kunna sätta in lämplig åtgärd.”

Och hur ser din fritid ut? ”Ganska omväxlande: jag har ett stort tekniskt intresse, gillar även resor och fiske. Sport är kul – och jag spelar handboll i en klubb i Jönköping. Och sen sex veckor tillbaka är min sambo och jag kattägare.”

Kvalitets- och Miljörevision på Interal

2017-09-29

Under gårdagen samt en dag under föregående vecka var certifieringsorganet Qvalify hos oss och genomförde förnyelserevision för våra ISO 9001- samt 14001-certifikat. Vi gjorde i samband med detta en uppgradering till de nya utgåvorna av standarderna; ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi fick åter igen ett kvitto på att vi är en väl fungerande verksamhet med flera positiva kommentarer om bland annat vår dagliga styrning av produktion, påbörjat förbättringsarbete för att lyfta personalens kompetens, vår utveckling av ledningssystemet i linje med nya utgåvorna av ISO-standarderna och vår styrning av miljöarbetet på Interal. Vi kommer att uppdatera vår hemsida med de nya certifikaten så snart som vi erhållit dem från Qvalify.

Nyheter från Interal Foshan

2017-09-18

Interals nya fabrikslokal i Foshan city är på ca 1000 m2 och vi har i samband med flytten utökat personalstyrkan samt vår maskinpark med fler CNC-maskiner. Andreas och Ann var på plats i början av september för att följa upp arbetet med flytten, vidareutveckling av ett antal större projekt samt utbildning av vår nye kvalitetsansvarig samt övrig personal på plats i fabriken. Vi har även sett över och vidareutvecklat våra kvalitetsrutiner och dokument, för att säkra upp att vi har effektiva och tillförlitliga processer. Fabriken är sedan ca ett år tillbaka certifierad enligt ISO 9001.

Maskininvestering på Interal

2017-08-25

I linje med ett utvidgat fokus på montering och utbyggnad av vår monteringsavdelning, så har vi nu investerat i en presskruvmaskin. Detta är en nytillkommen process hos oss på Interal och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett utökat utbud av förädling. Hör gärna av er till Niclas, Janne eller Andreas på Marknad, om ni är intresserade av att höra mer om denna process eller om vårt övriga utbud av montering och bearbetning.

Blodomloppet 2017

2017-08-16

Enligt årlig återkommande tradition så medverkade Interal  i årets Blodomlopp i Jönköping. Vi var ett glatt gäng på tio personer som gick eller sprang fem respektive tio kilometer tillsammans med övriga ca 6000 deltagare. Därefter samlades vi vid Rocksjöns strand och intog en god picknick tillsammans. En trevlig och hälsosam aktivitet med ett gott syfte!

Besök från andra sidan jordklotet

2017-06-12

I förra veckan hade vi på Interal besök av våra kollegor från Kina. Shanen har varit anställd av Interal i över 10 år och har bland annat hand om logistik och leverantörskontakter. Chang är fabrikschef och delägare i Interals fabrik i Foshan. Vi har under veckan visat hur vi arbetar med produktionsflöde, beredning, kvalitetssäkring/kvalitetsledning samt vårt affärssystem Monitor som är på gång att installeras i vår verksamhet i Kina. Under sommaren kommer vi flytta vår fabrik till större lokaler i Foshan, vilket kommer ge oss bättre förutsättningar att växa med våra kunder i såväl Kina som i Sverige. Vi såg detta besök som ett utmärkt tillfälle för våra kollegor att få tankar och idéer kring uppbyggnad av produktionsflöde och lager i den nya fabrikslokalen. I fredags återvände Chang och Shanen till Kina med massor av polkagrisar samt nya kunskaper och erfarenheter i bagaget.

Ny monteringsavdelning

2017-05-17

Vi är nu igång i vår nya monteringslokal sedan ett par månader tillbaka. Detta har medfört en ungefär dubbelt så stor yta för montering, ljusare och fräschare lokal samt inte minst viktigt en ren och dammfri miljö. Vi har även investerat i flertalet monteringsbord samt ny utrustning för montering av bland annat insatsgängor, vilket därmed utökar vårt erbjudande till kund. I samband med detta så har vi redan nu fått möjlighet att hjälpa flera nya kunder med artiklar som omfattas av både bearbetning och montering och då vi nu är väl rustade så ser vi fram emot fler sådana projekt.

Nytt år på Interal

2017-05-04

I fredags avslutade vi vårt bokslutsår och kan nöjda konstatera att vi nådde över förra årets omsättning och resultat.

Under det gångna året har vi fått in ett antal nya kunder och affärer, som kommer ge oss möjlighet att växa  och med detta kunna utvecklas och  fortsätta skapa värde för våra kunder även under kommande år.

Ny lastbil!

2017-03-01

Efter många års trogen tjänst så har vår gamla lastbil gått i pension och för att bibehålla och förbättra flexibiliteten i vår verksamhet så har vi investerat i en ny större lastbil. Denna är av märket Mercedes och kommer framför allt att stå till tjänst med våra kortare transportsträckor till och från legoleverantörer i närområdet.

Marknadsavdelningen i nya lokaler!

2017-02-02

Sedan ett halvår tillbaka så disponerar Interal över en betydligt större lokal, då våra tidigare hyresgäster har flyttat ut.

Lokalerna som frigjorts är dels produktions-/lageryta men även kontorslokaler. Efter ombyggnation av dessa har marknadsavdelningen; Niclas och Janne, flyttat in i sina nya kontor. De sitter nu vägg i vägg, och har i anslutning till sina kontor även en stor yta för möten och kundbesök.

Båda två är mycket positiva till de nya kontorslokalerna och tycker att detta skapar bättre förutsättningar för samarbetet mellan säljarna och det medför även ett ökat kund- och marknadsfokus. 

Tillbakablick på 2016

2017-01-05

2016 har varit ett år fyllt av händelser. Interal har firat 40-årsjubileum, med fokus på hälsa och friskvård och en trevlig Stockholmsresa för vår personal.

Vi har investerat i flera nya maskiner, bland annat en flerop-maskin för långlängdsbearbetning, en specialanpassad kapmaskin och till vår enhet i Kina har vi köpt in en lasergraveringsmaskin och ytterligare CNC-maskin. Fabriken i Kina fortsätter att växa och fungerar som ett bra komplement till vår verksamhet i Habo.

Vi har utökat vår yta här i Habo med både kontors-, tillverknings- och lagerlokaler då våra tidigare hyresgäster nu har flyttat ut. Detta har bland annat frambringat en större, renare och ljusare lokal för monteringen som fortfarande är under utformning. Därmed är vi nu väl rustade för att fortsätta att växa och denna satsning ger oss utökade möjligheter att erbjuda ytterligare förädling till våra kunder framför allt inom montering.

På personalsidan så gick Krister Andersson i pension i somras och vi tackar honom för lång och trogen tjänst på Interal. Johan Westerberg har ersatt Krister på kapavdelningen och har kommit bra in i arbetet där. Martin Bååth avslutade sin anställning inom teknik/beredning för drygt en månad sedan och denna tjänst tas nu över av Robert Grubesic som under flera år har varit produktionschef och även är delägare i Interal. Johan Mattson har rekryterats till tjänsten som produktionschef och börjar sin anställning på Interal i februari.

Vi ser nu förväntansfullt fram emot ett händelserikt och lyckat 2017. God fortsättning till alla våra kunder, leverantörer och personal!

God jul och gott nytt år!

2016-12-21

Vi på Interal vill tacka våra kunder och leverantörer för året som gått. Den 24 december tar vi julledigt och är tillbaka igen den 2 januari. Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2017.

Nyheter på vår kapavdelning

2016-12-09

Det har hänt en hel del på vår kapavdelning under det senaste halvåret. Först vill vi passa på att presentera kapteamet som består av Björn, Göran och Johan. Johan är ny i gänget och har arbetat på Interal sen maj i år. Björn och Göran har några år på nacken och har tidigare jobbat på CNC respektive pressen. Nu ansvarar de gemensamt för att förse resten av produktionskedjan med kapade profiler, då många av ordrarna har sin början just på kapen. De trivs bra med att driva arbetet tillsammans och som de själva säger; ”vi funkar bra ihop”.

En annan stor nyhet på kapen är investering i en ny maskin, specialbyggd för produktion av en av våra högvolymsartiklar som används till röjsågar. En viktig storsatsning för en av våra betydande kunder, med vilken vi har tecknat ett treårigt avtal som totalt innebär en omsättning på 5,4 miljoner kronor. Maskinen gerkapar, borrar och justerar profilen till en bestämd vinkel i ett och samma tempo.

Vi anser denna satsning vara en viktig del i samarbetet med kunden och ser redan positiva följdeffekter genom ett ökat förtroende och möjlighet till fler nya artiklar.

Kapteamet på Interal; Göran, Björn och Johan

Elmia Subcontractor 2016

2016-11-14

Ett stort tack till nya och befintliga kunder som besökte vår monter under Elmia Subcontractor förra veckan. Veckan har varit fylld av intressanta och givande möten och vi kommer att återkoppla till alla nya kontakter under de närmsta veckorna.

Möt oss på Elmia Subcontractor 2016!

2016-10-26

Interal finns på plats på Elmia Subcontractor den 8-11 november.

  • Använder du aluminium i någon av dina produkter?
  • Har du någon fråga kring aluminium gällande profil, gjutgods eller plåt?
  • Önskar du en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör för långsiktigt samarbete?

Då är du välkommen att besöka oss i monter B02:53 där vi ser fram emot att besvara dina frågor och visa dig exempel på vilka produkter vi har i vår artikelflora. 

Interals 40-årsjubileum

2016-09-28

I fredags så gick Interals 40-årsfirande av stapeln. Dagen började i hälsans tecken, med en positiv summering och några uppmuntrande ord från hälsocoachen Susanne Dalsätt som följt oss under året som gått. Därefter gav Maja Björkebäck en tänkvärd föreläsning på ämnet mental träning, som gav de flesta av oss en tankeställare om hur lite det egentligen krävs för att få ett positivare synsätt och att jobba mot uppsatta mål. Fulla av entusiasm och positiva tankar klev vi sen på bussen som skulle ta oss till Stockholm för att fortsätta firandet på Wallmans salonger. Där bjöds en färgsprakande och fantastisk show med sång och musik av förstklassiga artister, under tiden som en välsmakande sexrätters middag serverades. Trötta men mycket nöjda återvände vi dagen därpå till Habo, och samtliga medarbetare var nog eniga om att det var ett minnesvärt 40-årsfirande som Interals ägare; Andreas, Robert och Niclas hade arrangerat.

ISO 9001/14001

2016-09-13

Under gårdagen hölls uppföljande kvalitets-och miljörevision på Interal av certifieringsorganet Qvalify. Vi fick åter igen ett kvitto på att vi är en väl fungerande verksamhet med flera positiva kommentarer om allt ifrån en bra styrning av beredningsprocessen, ordning och reda i produktion till en bra kemikaliehantering och god ordning på dokumentationen överlag. Vi fick även ett och annat tips inför kommande år då vi ser fram emot att implementera och revideras mot de nya utgåvorna av standarderna ISO 9001 samt 14001.

Uppdatering av våra öppettider för godsmottagning

2016-09-09

Interal AB kommer att införa ändrade öppettider för hämtning/lämning av gods enligt nedan.

Måndag - fredag kl. 06.30 - 15.30

Tiderna kommer gälla från och med 3:e oktober. 

Utökat fokus på projekt

2016-06-14

Vår Haas VF4 som tidigare använts i löpande produktion är nu reserverad för arbetet med nya projekt. Jonas, som arbetar som Produktionstekniker på Interal, ansvarar för uppstart av dessa i tätt samarbete med Marknad och Teknik. Syftet är att minska ledtiden från offert till färdiga utfallsprover och att säkra kvalitén i form av att program samt fixturer görs för UP samt för fortsatt serietillverkning vid ett och samma tillfälle.

Med denna utökade resurs känner vi oss väl rustade och ser fram emot många nya projekt från befintliga samt nya kunder. 

Maskininvestering

2016-03-22

Vår senaste investering i en Haas VF6 SS flerop kommer att tillgodose den stadigt ökande efterfrågan av bearbetning i större maskiner, som vi upplevt under de senaste åren. Som ytterligare positiv följdeffekt så frigörs en av våra mindre fleroperationsmaskiner till framtagning av fixturer och prototyper. Med andra ord är vi nu mycket väl rustade för kommande ordrar för såväl befintliga artiklar som nya projekt.

2016 – Hälsans år på Interal

2016-02-09

Under 2016 kommer vi att lägga lite extra fokus på hälsa och friskvård för våra medarbetare på Interal. Vi tror att en sund och välmående personal bidrar både till ökad trivsel på jobbet och en högre effektivitet. I måndags inleddes detta med ett seminarie om kost och hälsa. Susanne Dalsätt – kostrådgivare och hälsocoach – var på plats på Interal och höll en inspirerande föreläsning inom ämnet ”Bra mat för bättre hälsa”. Fortsättningsvis kommer Susanne att utföra hälsosamtal/test för var och en av medarbetarna där man tittar på ens nuvarande hälsostatus samt har chansen att få råd och vägledning om till exempel kost och träning utifrån ens egna personliga förutsättningar och mål.

Vi ser detta som en viktig satsning som förhoppningsvis kommer att ge inspiration både till de som känner att de skulle behöva hjälp med att komma igång med ett sundare liv men även till de som redan idag lever ett mycket aktivt liv. 

Tillbakablick på 2015

2016-01-11

Under 2015 har Interal vuxit genom start av egen fabrik i Kina vid årets början. Vi har kommit igång starkt med produktion och utökat både maskinpark och personalstyrka på Foshan Interal Metal products Co. Ltd. Ett av de viktigaste ändamålen med start av verksamhet i Kina är att komma närmare marknaden, då även flera av våra kunder har etablerat sig i Kina.

Vi har under året som gått jobbat vidare med vårt nya affärssystem Monitor, som vi etablerade för ungefär 1,5 år sedan. Vi kan nu säga att detta fallit mycket väl ut och ser många positiva effekter av att samtliga våra processer innefattas i ett och samma system.

På miljöområdet har vi jobbat vidare med energieffektiviseringsåtgärder. Tryckluftsoptimering och byte av ventilation är ett par av de större insatserna vi gjort inom detta område. Investeringar som visat resultat genom stadigt nedåtgående elförbrukning. Vårt miljömål om minskad energianvändning uppnåddes till följd av detta med god marginal under 2015.

Nu blickar vi med stora förväntningar vidare mot 2016 då vi bland annat firar vårt 40-årsjubileum. Fyrtio år på marknaden, med avstamp inom skärande bearbetning av aluminium vilket under årens lopp har utvecklats till ett mycket bredare spektra då vi idag erbjuder högkvalitativa totallösningar inom aluminium.

Vi har även utsett 2016 till ”Hälsans år” vilket innebär att vi kommer att satsa lite extra på hälsa och friskvård för vår personal. Vi tror att en pigg och sund personal innebär bättre trivsel och arbetsglädje och att det i längden skapar en högre effektivitet.

Med detta önskar vi en god fortsättning på 2016!

Elmia Subcontractor 2015

2015-11-23

Årets underleverantörsmässa ägde rum under vecka 46 och firade i år 40 år. Interal fanns enligt tradition på plats och veckan var fylld av många intressanta möten med befintliga kunder och förhoppningsvis även framtida sådana. Till alla nya kontakter så kommer vi att återkoppla till er under kommande veckor. Ett stort tack till er alla som besökt vår monter!

 

Revision ISO 9001/14001 på Interal

2015-09-16

I går var det dags för den årliga externa Kvalitets- och Miljörevisionen på Interal. Vår revisor från Qvalify tillbringade hela tisdagen på Interal och gick igenom större delen av våra processer och rutiner, för att konstatera att vi arbetar enligt kraven från ISO 9001 och 14001 och enligt den struktur vi har fastställt. Resultatet var mycket bra, då vi vid slutet av dagen fick kännedom om att inga avvikelser hade påfunnits vid revisionen. Det lades en hel del fokus på hur arbetet har löpt på med vårt nya affärssystem Monitor, och vi fick god feedback för hur vi arbetar med detta och hur vi lyckats implementera systemet inom stort sett samtliga av verksamhetens processer.

Vi ser som alltid med positiva ögon på dessa revisioner och tar tillfället i akt att ta till oss av revisorns tankar kring förbättringar. 

Årets resultat är ett betydelsefullt kvitto för oss som talar för att vi har en väl fungerande verksamhet och jobbar mot rätt håll med ständiga förbättringar!

Nyinstallerad ventilation på Interal

2015-09-11

Interal har investerat i en ny ventilationsanläggning som kommer att försörja samtliga kontor, matsal och övriga allmänna utrymmen med god luftkvalitet. Denna installation har dels bidragit till ett bättre arbetsklimat, med pigg personal som resultat. Den kommer också att bidra till en minskad elförbrukning vilket går helt i linje med Interals miljömål att minska energianvändningen. Till skillnad från tidigare ventilationsanläggning så finns det möjlighet att styra den nya utefter behovet, vilket kan bidra till en betydande energibesparing. Dessutom kan vi rationalisera bort enskilda kyl- och värmeenheter som ej längre behövs. I samband med installationen har ett avtal slutits med Caverion som kommer ansvara för skötsel och underhåll av enheten.

Uppskattat personalevent på Interal

2015-06-30

I fredags, 26/6 arrangerade Interals ägare Niclas, Robert och Andreas ett personalevent på plats i fabriken. Tanken var att ha en trevlig kväll tillsammans och samtidigt presentera företaget för medarbetarna och deras familjer.

Kvällen inleddes med en tipspromenad som samtidigt gav tillfälle till lite mingel. Därefter hölls en kort presentation av Interal och om varför aluminium är så bra. Kvällen fortsatte med rundvandring, god mat och roliga tävlingar och lekar för både stora och små. Sammanfattningsvis en trevlig och uppskattad kväll av både Interals medarbetare och deras familjer, som fick en djupare inblick i vad deras förälder eller respektive sysslar med på jobbet.

Maskininvestering och nyanställningar på Interal

2015-06-11

För att utöka vår kapacitet så har vi investerat i ytterligare en CNC-maskin (treaxlig flerop) till vår enhet i Kina. Vi har även anställt ytterligare två CNC-operatörer för att tillgodose den ökade beläggningen på denna fabrik.

I Habo har vi också utökat våra resurser. Under det senaste året har maskinparken kompletterats med en HAAS VF-4. Vi har också en ny medarbetare; Peter Wallinder, som kommer att ansvara för logistiken på Interal. Han började sin anställning i maj och vi ser honom som ett betydelsefullt tillskott till personalstyrkan på Interal. 

Med dessa resurser som förstärkning till verksamheten, är vi redo för en fortsatt ökad orderingång och nya spännande projekt från våra befintliga samt framtida kunder.

Foshan Interal Metal products Co. Ltd.

Föreläsning om miljö och kvalitet på Interal

2015-05-06

Måndagen den 4/5 hade Interal besök av en grupp studerande samt kursansvarig från Yrkeshögskolans utbildning: CNC-tekniker, blått certifikat. Vi bidrog för andra gången med en del av deras kurs i Kvalitets- och miljöledningssystem genom att Ann, Kvalitets- och miljöansvarig berättade om miljöledningsstandarden ISO 14001. Dels gick vi in på hur denna standard är uppbyggd teoretiskt och dels gavs exempel på hur vi arbetar med den praktiskt inom företaget. Även kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 berördes, framför allt med praktiska exempel om hur vi jobbar med denna som stöd i vår dagliga verksamhet. Föreläsningen avslutades med en rundvandring i vår verksamhet, där Robert, Produktionschef, visade praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbetet på Interal. 

Vi jobbar vidare med vårt miljömål!

2015-03-11

Då vi är väl medvetna om att en av våra betydande miljöaspekter är energianvändningen så har vi under de senaste åren aktivt jobbat med att minska på denna.

Vår senaste åtgärd var att rusta upp delar av tryckluftssystemet samt installera avstängningsventiler till flera av våra maskiner. Resultatet av detta blev en minskning av hela 7% av energiförsörjningen till kompressorn.

En ytterligare planerad åtgärd under det närmsta året är installation av nytt ventilationssystem för kontor och matsal. Detta ser vi som en viktig investering både med tanke på den yttre miljön och på arbetsmijön.

Resultatet av vårt nya affärssystem

2015-02-03

I juni förra året så installerades vårt nya affärssystem; Monitor. Arbetet med detta har löpt på mycket väl under de gångna åtta månaderna. Systemet har precis enligt våra förväntningar gett oss en bättre överblick över flera av våra processer;

  • Från förfrågan till offert, vilket också inkluderar beredniing av artikel
  • Till hantering av löpande kundorder, inköp av profil och övrigt material, tillverkning och leverans till kund 

Denna överblick gör att vi får en bra koll på tidsplaneringen för ordrar, vi kan jämna ut beläggningen på våra maskiner och framför allt så kan vi ge snabbare och tydligare svar till våra kunder. Sammanfattnigsvis - en väl värd investering!

Interal växer!

2014-12-19

Efter ett mer än tioårigt samarbete med ett antal väl utvalda leverantörer i Kina och flera medarbetare på plats, så har Interal nu tagit ytterligare ett kliv i riktningen mot att förena det bästa av två världar. Vi har förvärvat ett företag beläget i staden Foshan i Guangdongprovinsen i södra Kina – Foshan Interal Metal products Co. Ltd. Företagets huvudsakliga inriktning kommer att vara bearbetning av aluminium och vi ser detta som ett bra komplement till vår tillverkning i Habo. Detta kommer att innebära en större valmöjlighet både för oss själva men framför allt för våra kunder.

Nyheter Nyheter Nyheter